COMUNICAT INFORMATIV 19.12.2019

Lichidatorul S.A. ,,Termocom” în procedura falimentului, anunţă desfăşurarea licitaţiei de comercializare a bunurilor incluse în masa debitoare a S.A. „Termocom” în procedura falimentului, care va avea loc la data de 03.01.2020, pe adresa mun. Chişinău, str. Tudor Vladimirescu 6, bir. 421, după cum urmează:

Pentru data de 03.01.2020, licitaţie cu strigare cu începerea procedurii de licitare la ora 09:00, a următoarelor loturi:

Pentru data de 03.01.2020, licitaţie cu reducere cu începerea procedurii de licitare la ora 10:00, a următoarelor loturi:

Pentru data de 03.01.2020, licitaţie cu reducere cu începerea procedurii de licitare la ora 14:00, a următoarelor loturi:

Terenurile pe care sunt amplasate imobilele sunt proprietate publică. Prețul iniţial a loturilor include TVA. La licitaţie sunt admise: a) persoane fizice şi juridice din Republicii Moldova; b) persoane fizice şi juridice străine integral private, apatrizii în condiţiile legii; c)asociaţi ale persoanelor specificate în alin. a) şi b).

Pentru a fi admişi la licitaţie, solicitanții sânt obligaţi să prezinte până la data de 30.12.2019, ora 16:00, pe adresa mun. Chişinău, str. Tudor Vladimirescu, 6, bir. 402: 1. cererea de participare la licitaţie (se completează la momentul depuneri conform modelului stabilit); 2. actele de identitate ale participantului, după cum urmează: — pentru persoane juridice extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice în original cu termen de valabilitate de cel mult 1 lună; — pentru persoanele fizice buletin de identitate; 3. documentele de plată care confirmă transferul acontului/aconturilor şi al taxei de participare la licitaţie; 4. după caz, procură autentificată în modul stabilit de lege pentru participarea la licitaţie. Înregistrarea se încheie cu 10 minute înainte de începutul procedurii de licitație.

Solicitanții au posibilitatea de a face cunoștință cu bunurile expuse la licitație printr-o programare la datele de contact: 0 695 66 968, 068407840, 0-22- 459-353, e-mail: info@termocom.md.

Taxa de participare în mărime de 1000 lei pentru persoane fizice şi 1500 lei pentru persoane juridice, precum şi acontul în mărime de 5 % pentru bunul a cărui valoare depășește 5 mln. lei și 10% pentru bunul a cărui valoare nu depășește 5 mln. lei din preţul lotului urmează a fi transferate la contul de decontare MD32VI022752900000001MDL la BC „Victoriabank” S.A. fil. nr. 29 Chişinău, c/b VICBMD2X490, codul fiscal 1003600022286.

Lichidatorul S.A. „Termocom”

în procedura falimentului                                                                                                          A.A. Sacaliuc Cristina

http://www.termocom.md/wp-content/uploads/2019/12/licitatia-cu-reducere-ce-uremaza-a-fi-publicat-20.12.2019.docx

COMUNICAT INFORMATIV

Lichidatorul S.A. ,,Termocom” în procedura falimentului, anunţă pentru data de 15.02.2019, ora 11.00, desfăşurarea licitaţiei repetate de comercializare a bunurilor incluse în masa debitoare, care va avea loc pe adresa mun. Chişinău, str. Tudor Vladimirescu 6, bir. 421, pentru următoarelor loturi:

Terenurile pe care sunt amplasate imobilele sunt proprietate publică. Valoarea iniţială a loturilor include TVA. La licitaţie sunt admise:

  1. persoane fizice şi juridice din Republicii Moldova; b) persoane fizice şi juridice străine integral private, apatrizii în condiţiile legii; c) asociaţi ale persoanelor specificate în alin. a) şi b).

Pentru a fi admişi la licitaţie, solicitanții sânt obligaţi să prezinte până la data de 11.02.2019, ora 16:00, pe adresa mun. Chişinău, str. Tudor Vladimirescu, 6, bir. 402:

  1. cererea de participare la licitaţie (se completează la momentul depuneri conform modelului stabilit);
  2. actele de identitate ale participantului, după cum urmează:
  3. pentru persoane juridice extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice în original cu termen de valabilitate de cel mult 10 zile;
  4. pentru persoanele fizice buletin de identitate;
  5. documentele de plată care confirmă transferul acontului/aconturilor şi al taxei de participare la licitaţie;
  6. după caz, procură autentificată în modul stabilit de lege pentru participarea la licitaţie.

Înregistrarea se încheie cu 10 minute înainte de începutul procedurii de licitație.

Solicitanții au posibilitatea de a face cunoștință cu bunurile expuse la licitație printr-o programarela datele de contact: 068407840, 0 605 78 663, 0-22- 495-353, e-mail: info@termocom.md.

Taxa de participare în mărime de 1000 lei pentru persoane fizice şi 1500 lei pentru persoane juridice, precum şi acontul în mărime de 5 % pentru bunul a cărui valoare depășește 5 mln. lei și 10% pentru bunul a cărui valoare nu depășește 5 mln. lei din preţul lotului urmează a fi transferate la contul de decontare MD32VI022752900000001MDL la BC „Victoriabank” S.A. fil. nr. 29 Chişinău, c/b VICBMD2X490, codul fiscal 1003600022286.

Lichidatorul S.A. „Termocom”
în procedura falimentului                                                                                                          A.A. Sacaliuc Cristina